СЪХРАНЯВАЙТЕ надеждно информацията си.

ОРГАНИЗИРАЙТЕ
удобен достъп до нея.

СПЕСТЕТЕ
първоначалната инвестиция за това!


Rent a Server
е решение за организации, които искат да защитят информацията си и да осигурят удобен споделен достъп до нея.

Rent a Server
дава възможност това да се случи без първоначална инвестиция и инсталационни такси.


проект на masterplan.bg

Гарантира защита на информацията с контролиран достъп до нея

Файловият сървър ще улесни значително организацията и съхранението на информация в ИТ мрежата ви. Същевременно ще сте сигурни, че тя е защитена и леснодостъпна. Това е възможно благодарение на функциите, които ФС по същество изпълнява:

• Централизира управлението на информационния масив:
Ако при работа по един проект, например, различни участници в него работят едновременно по различни файлове, не е нужно да си ги препращат през интернет (e-mail или Skype) или чрез други носители (CD, USB flash, др.). Могат да работят по тях и да ги съхраняват на едно място в информационната система – файловия сървър. Информацията остава сигурно и централизирано организирана, притежание на организацията, независимо от това кой работи с нея през определени периоди.

• Осигурява удобен и контролиран достъп до информацията с различни нива на оторизация:
Всички служители могат да достигат до определена информация свободно, при условия и нива на достъп, предварително определени от мениджмънта. Достъпът може да е от вътрешната мрежа или дистанционен през интернет.

• Гарантира защитата на информацията в ИТ системата:
Защитата се изразява в предотвратяване на нежелан достъп до определени файлове (отвън или от служители) и в защита на информационията от повреди, причинени от токов удар,  изгаряне на хард диска и др.

• Автоматично архивиране на критичната информация