СЪХРАНЯВАЙТЕ надеждно информацията си.

ОРГАНИЗИРАЙТЕ
удобен достъп до нея.

СПЕСТЕТЕ
първоначалната инвестиция за това!


Rent a Server
е решение за организации, които искат да защитят информацията си и да осигурят удобен споделен достъп до нея.

Rent a Server
дава възможност това да се случи без първоначална инвестиция и инсталационни такси.


проект на masterplan.bg

Организации с мобилни екипи или с ограничен финансов ресурс за ИТ система

• Rent a Server:Файлов Сървър под Наем е удобно и изгодно решение за:

• Стартиращ бизнес  с  ограничен  първоначален  капитал  за  изграждане  на  цялостна информационна система

• Малки и средни фирми и организации с над две работни станции и без собствен файлов сървър, които предвиждат увеличаване на екипа и работните станции постепенно и без конкретни времеви срокове

• Фирми и НПО организации, които подготвят или ряботят по проекти с определен срок, например такива с европейско финансиране. Имат предвидено IT обезпечаване на проекта за определен период от време и не се нуждаят от такова след приключването му.

• Фирми и организации с мобилен персонал,  който  трябва  да  обменя  централизирана  и  подсигурена информация. Например, при планиране и реализация на индустриални проекти, за проекти с променящ се екип и обхват, др.

• Фирми и организации в процес на преместване на офиса си, които планират да адаптират старата си информационна система или да изградят нова