СЪХРАНЯВАЙТЕ надеждно информацията си.

ОРГАНИЗИРАЙТЕ
удобен достъп до нея.

СПЕСТЕТЕ
първоначалната инвестиция за това!


Rent a Server
е решение за организации, които искат да защитят информацията си и да осигурят удобен споделен достъп до нея.

Rent a Server
дава възможност това да се случи без първоначална инвестиция и инсталационни такси.


проект на masterplan.bg

Плащаш само за това, от което имаш нужда. Щадиш природата.

Услугата Rent a Server:Файлов Сървър под Наем ви гарантира разполагане с всички функционални възможности на ФС в офиса, без да инвестирате в закупуването на собствен такъв. Защото можете да го наемете! И то конфигуриран конкретно за непосредствените нужди в организацията ви. Без да влагате повече от това, което реално ви е нужно. Така проявявате не само финансова далновидност, но и загриженост към опазване на природата, защото не потребявате повече от необходимото ви в действителност!

• С Rent a Server:Файлов Сървър под Наем получавате:
Хардуеър, софтуеър и поддръжка
Конфигуриран за нуждите ви Linux сървър. Той е поддържан и наблюдаван непрестанно съгласно договорни условия.
• Месечни такси
Заплащате месечна такса съгласно условия, описани в договора за наем.
• Замяна/ Ъпгрейд
Когато обемът на съхраняваната и обменяна информация се промени, можете да получите сървър с нова конфигурация, адекватна на промяната, без да заплащате допълнително за това. Ще продължите да заплащате месечни такси, актуализирани след промяната на параметрите на сървъра.
• Наем на виртуален ФС или на реален в офиса?
За разлика от решенията с наемане на пространство и услуги от външни сървъри (например от интернет доставчик, безплатно пространство в ‘облака’; FTP или колокация), наемът на ФС в офиса не налага ограничения за обема съхранена и обменена информация. Освен това елиминирате неудобствата от бавния трансфер на информация между вътрешната мрежа и външния сървър, който се извършва в иначе относително бавната интернет среда.