СЪХРАНЯВАЙТЕ надеждно информацията си.

ОРГАНИЗИРАЙТЕ
удобен достъп до нея.

СПЕСТЕТЕ
първоначалната инвестиция за това!


Rent a Server
е решение за организации, които искат да защитят информацията си и да осигурят удобен споделен достъп до нея.

Rent a Server
дава възможност това да се случи без първоначална инвестиция и инсталационни такси.


проект на masterplan.bg

Доставка, инсталация, поддръжка, мониторинг

С услугата Rent a Server:Файлов Сървър под Наем  получавате готов, асемблиран специално за нуждите ви сървър с необходимия инсталиран Linux софтуеър. Сървърът се доставя в офиса ви и се конфигурира спрямо съществуващата система. Настройват се работните станции. Инсталират се всички необходими компоненти за правилното функциониране, управление, мониторинг и защита на информацията.

При прекратяване на договора за наем, информацията на клиента се предоставя на подходящ носител. Гаранциите за конфиденциалност и предотвратяване на злоупотреби с информацията на клиента са подробно описани в договора.

• Как е защитен информационният ви масив?
Файловият сървър работи постоянно, 24 часа /7 дни в седмицата. Затова неговите компоненти са предвидени за подобно натоварване. Гарантирането на защитата става с:

• Дублиращ хард диск

• UPS

• Системна защита

• Rent a Server:Файлов Сървър под Наем  работи приоритетно с Linux, за да поддържа атрактивни цени към клиентите си.

• Контролирани нива на достъп