СЪХРАНЯВАЙТЕ надеждно информацията си.

ОРГАНИЗИРАЙТЕ
удобен достъп до нея.

СПЕСТЕТЕ
първоначалната инвестиция за това!


Rent a Server
е решение за организации, които искат да защитят информацията си и да осигурят удобен споделен достъп до нея.

Rent a Server
дава възможност това да се случи без първоначална инвестиция и инсталационни такси.


проект на masterplan.bg

Чрез On-line запитване | e-mail |
Телефонно обаждане

Запитване може да бъде отправено чрез on-line формата от сайта, по e-mail или телефон. След като получим запитването, планираме следните стъпки:

1. Оглед и анализ на съществуващата система
2. Даване на становище за подходящите възможности
3. Предложение за оптимизиране на съществуващата система
4. Предложение за Rent a Server:Файлов Сървър под Наем, на допълнителни услуги
5. Представяне на ценово предложение
6. Подписване на договор за изпълнение
7. Инсталиране на услугата